1471. évi törvénycikkek

Befejezés

Melyeket elvégezvén, országunk ugyanazon főpapjai, bárói és nemesei könyörögtek nekünk, hogy azokat a czikkelyeket helyeselvén, elfogadni és jóváhagyni méltóztassunk.

A miért is Mi az ő alázatos könyörgésükre ezeket a jelen levelünkbe szóról-szóra beirt czikkelyeket (mivel azok nem csekély mértékben látszanak országunk közhasznára lenni) helyeseknek és tetszésünkre levőknek találván, elfogadjuk és jóváhagyjuk és meghagyjuk, hogy azokat mindenki az ország igazi decretumának tekintse, levelünk erejénél és tanuságánál fogva mi is annak fogjuk tartani.

Kelt Budán, a szent Máté apostol és evangelista ünnepét közvetlenül megelőző szerdán.

Az Urnak ezernégyszáz hetvenegyedik esztendejében, magyarországi stb. uralkodásunknak tizennegyedik, koronáztatásunk nyolczadik, csehországi uralkodásunknak pedig harmadik évében.


  Vissza az oldal tetejére