1474. évi III. törvénycikk

hogy két nemes választandó, a kik a királyi sókat a kapuk szerint felosztják

Harmadszor, hogy az erdélyi és máramarosi sókamrákhoz két vagy többnevezetes férfiu választandó, a kiknek kezéhez a kincstartó ur a kamarákban levő összes sókat minden nehézség nélkül kiadassa és kiadja.

1. § És e sókat a kincstartó ur, ugy vizen mint szárazon, királyi költségen a fiókkamarákba tartozzék szállittatni, a hol azokat az emlitett választott férfiak a vármegyék között a kapuk száma szerint felosztani tartoznak.

2. § A kik pedig saját szekerükön maguk akarnak az erdélyi vagy máramarosi kamarához menni, azoknak ez szabad legyen, és ezek számára ugy költségükhöz mint fáradtságukhoz és a kapuk számához mérten adják ki a sókat.

3. § Miután pedig e választott férfiak a megyéket értesitették, hogy a sók kezük közt van, a jelen segély beszedését legott meg kell kezdeni, előbb azonban az összeirásnak kell megtörténnie az alább meghatározott módon.


  Vissza az oldal tetejére