1474. évi IV. törvénycikk

minden egyes megyében két adókirovót kell választani

Negyedszer, hogy a jelen segély elintézése czéljából mindenik vármegyében két tehetősebb nemes választandó, kik a kamaranyereségre nézve a dicsőült királyok korában követett szokás szerint, minden birtokos embernek portáit összeségükben és egyenkint számba vegyék és összeirják, ugy, hogy a kapukat számlálják meg és nem a füstöt, sem pedig a puszta telkeket.

1. § Annak kijelentésével: hogy a kik e segélytől való féltükben a jelen gyülés után netalán mások házaiba költöztek, ennek következtében ne mentesüljenek, hanemha azok, kiknek nincs elegendő vagyonuk arra, hogy fizessenek; a mire a kiküldendő összeirók lelkiismeretesen ügyeljenek.


  Vissza az oldal tetejére