1474. évi XV. törvénycikk

a katonák saját költségükön éljenek

Tizenötödször: hogy a törökök ellen vagy különben is kivonuló katonák saját költségükön és ne fosztogatásból éljenek, a mint mostanig tették és a nemesek házaiba se merészeljenek beszállni.

1. § Ugy mindazonáltal, hogy azokat, a kik e czikkely ellenére cselekednének, rövid perbehivással a királyi felség, vagy a király távollétében az ő személyese elébe kell idézni.


  Vissza az oldal tetejére