1478. évi VII. törvénycikk

a köztörvényszékeket bizonyos vármegyék kivételével, nem kell megtartani

Továbbá, hogy ez ország szükös helyzete miatt, a közönséges gyüléseket vagy köztörvényszékeket, melyeket a vármegyékben meg szoktak tartani, az előbb emlitett öt éven belül ez országnak egyik megyéjében sem kell megtartani.

1. § Kivévén Pozsega, Walkó, Szerém, Baranya, Csanád, Temes, Zaránd és Arad megyéket, a melyekre nézve azt állitják, hogy ott különböző lopások, rablások, tagcsonkitások emberek eladása, gyilkosságok és mindenféle fajta egyéb gonosz tettek mennek végbe.

2. § A melyek miatt a köztörvényszékeket ottan nem szabad abba hagyni, hanem meg kell tartani, akképen tudniillik, hogy az érintett törvényszékeken sem szállópénzt sem birságot nem szabad követelni, ezenfelül még a birtokok dolgát sem szabad e törvényszékeken elbirálni.

3. § Ezeknek az éveknek elteltével pedig az ilyen közönséges gyülések nem másképen, hanemha az ország főpapjainak és báróinak meg előkelőinek tanácsára tartandók.


  Vissza az oldal tetejére