1478. évi VIII. törvénycikk

a fekvő jószágok elfoglalói perbe idézendők, és a felkérőt, a ki magát, az ellenmondással nem törődve, a fekvő jószágokba beártja, ezek becsüjében kell elmarasztalni

Továbbá, a birtokoknak és fekvő jószágoknak a királyi adomány utján akár egyéb módon történt elfoglalása esetében a foglalók ellen lehessen helye a rövid perbehivásoknak, és ellenökben az ország szokásához képest a törvény rendje szerint kell eljárni.

1. § Ha pedig igtatáskor, a szokáshoz képest, törvényes ellentmondók jelentkeznének, akkor az ilyen birtok felkérője abba bele nem mehet, sem a birtok uralmában nem maradhat.

2. § S ha ezt szemtelen vakmerőséggel meg merné tenni, ellene a törvény rendje szerint rövid perbehivás utján kell eljárni és az olyant, miként régebben is történt, ama birtoknak vagy fekvőjószágoknak becsüjében kell elmarasztalni.


  Vissza az oldal tetejére