1478. évi XV. törvénycikk

a dézsmálásban a régi szokás tartandó meg

Továbbá a dézsmák kirovásában meg kell tartani a régi módot: hogy a kirovók kötelesek a parasztok esküjével megelégedni.

1. § Ha pedig ugy akarják, legyen szabad az asztagokat a szokott birságok mellett megvizsgálniok.

2. § Ezenfölül, ha a dézsmákat pénzül szedik be, a kirovók mellé ki kell rendelni a szolgabirákat, kik, ha tetszik, saját költségeiken és nem a dézsmafizetőkén menjenek ki és hüségesen ügyeljenek a kirovókra.

3. § Ha pedig a kirovók igazságtalanul akarnák a dézsmát kiróni, a szolgabirák ne menjenek velük.

4. § Ha pedig valamely paraszt esküt tett, akkor a kirovónak az ilyen esküttevő parasztot jobban terhelni vagy reá többet kirónia nem szabad, mint a mennyire esküt tett.

5. § Minthogy pedig a dézsmakirovók némely megyékben a parasztokra, kik gabonájukra nézve esküt tettek, az eskütétel czimén két kepe gabonát szoktak kiróni, ezt többé semmiképen se tehessék, ha nem volt szokásban.


  Vissza az oldal tetejére