1478. évi törvénycikkek

Befejezés és megerősítés

Miután pedig ama főpapok, bárók és országunk vármegyéinek nemesei e czikkelyeket, mint emlitettük, felségünknek bemutatták, Mi, részint elénkbe terjesztett legalázatosabb kérésükre, részint azért is, mert láttuk, hogy az elősorolt czikkelyeket mondott országunk üdvös békéjére, nyugalmas állapotára és hasznára hozták: ezeket a czikkelyeket elfogadtuk és helyben hagytuk és megigértük, hogy azokban a nevezett főpapokat, bárókat, nemeseket és azok mindegyikét megtartjuk, sőt elfogadjuk és helyben hagyjuk és igérjük jelen levelünk erejénél és bizonyságánál fogva.

Kelt Budán az emlitett fehér vasárnapon, az Úrnak ezernégyszáz hetvennyolczadik esztendejében.


  Vissza az oldal tetejére