1481. évi IV. törvénycikk

a ráczokkal társaságra lépő keresztények csak az ő részük után fizessenek tizedet

Továbbá, hogy ha keresztények és az előbb emlitett ilyen ráczok és szakadárok egymással társaságot vagy szerződést kötnek és a szántást-vetést vagy más földmivelési munkákat kölcsönös segélylyel üzik, akkor a jövedelemnek a keresztényeket megillető részéből a dézsmát kell fizetni, de másik részéből, a mely tudniillik az ilyen szakadároknak jut, dézsmát nem szabad venni.

1. § Ezt mindamellett hozzátéve és határozottan kijelentve, hogy az ilyen ráczokat vagy szakadárokat nem kell az ilyen dézsmafizetés alól örök időkre menteseknek tekinteni és ne is legyenek örökre azok, hanem csak nehány éven át és egy időre, tudniillik az ilyen idegenek és szökevények Magyarországban és e szent koronának alávetett területen jó móddal megtelepedjenek és hogy az ilyen szökevények példájára mások is, kik a törökök uralma alatt állanak, annál hajlandóbbak legyenek az országba jöni, a mennyiben látják, hogy azoknak, kik már bejöttek, ekkora előjogot adományoztunk.


  Vissza az oldal tetejére