1481. évi VII. törvénycikk

hol kell a dézsmálóknak megszállniok és kik kötelesek őket eltartani

Továbbá, hogy a dézsmálók ennekutána ne a falusbirákhoz, hanem a községi plébánosokhoz szálljanak be.

1. § Mindamellett annak a helységnek a birája, a hol tudniillik a dézsmálók ebédelnek vagy vacsorálnak, két fogás ételt, két mérő vagyis két budai vékára való zabot, két kalácsot vagy két kerek kenyeret és két pint bort kell küldenie.

2. § Azt is hozzátéve, hogy a szomszéd faluk birái, a melyekben tudniillik a dézsmálók nem ebédelnek vagy vacsorálnak, ezeknek a dézsmálóknak semmit sem tartoznak adni, hanem egészen mentesek maradnak, leginkább azért, mert nekik a dézsmák beszedésében és összegyüjtésében különben is elég dolguk van.


  Vissza az oldal tetejére