1481. évi IX. törvénycikk

az egyházi tilalmat a dézsma okán gyertyaszentelő napjáig nem kell kihirdetni

Továbbá, hogy Gyertyaszentelő boldogasszony napjáig egy főpap vagy dézsmáló se mondja ki a dézsmák okán az egyházi tilalmat.

1. § Hanem mindenekelőtt szent Miklós hitvalló napja táján szólitson fel mindenkit a fizetésre és azután az emlitett Gyertyaszentelő Boldogasszony napja táján kell a makacsokat és fizetni vonakodókat egyházi tilalom alá vetni.

2. § Ahol pedig bor nem terem, hanem csak buza és gabonanemü, ott ezekből kell az eddigelé szokásos és megállapodott időkben a dézsmát szedni.

3. § A dézsmák első részének fizetése pedig urunk születése ünnepén, a hátralevő része meg Gyertyaszentelő boldogasszony tisztulásának mondott ünnepén történjék.