1481. évi törvénycikkek

Befejezés és megerősítés

Mely czikkelyeket, mint olyanokat, a melyeket mi és a nevezett főpap urak és bárók, ugy szintén az előkelők és választott nemesek az emlitett módon mindannyiunknak helyeslő akaratából és beleegyezésével általában ugy az egyháziaknak mint a világiaknak közös javára alkottunk, elfogadunk, jóváhagyunk és jelen levelünk erejénél és bizonyságánál fogva örök időkre való fenmaradás és tiszteletbentartás végett megerősitünk.

1. § Kelt Budán az apostolok oszlásának napján, az Úrnak ezernégyszáznyolczvanegyedik esztendejében, magyarországi uralkodásunknak huszonnegyedik, a csehországinak pedig tizenharmadik évében.


  Vissza az oldal tetejére