1485. évi III. törvénycikk

király nem létében vagy annak gyermekkorában országgyüléseket hirdethet

Harmadszor: ha királyi magszakadás találna bekövetkezni, az alatt az idő alatt, a mig uj királyt választanak vagy akkor is, ha, mint emlitve volt, az örökös gyermekkorban maradna hátra, mindenkor az ő gyámjának a nádornak dolga lészen, tiszténél fogva az ország, sőt az örökös dolgának és szükségének érdekében is országgyüléseket elrendelni és hirdetni, a melyek megtartását épen alkalmasnak tartja.

1. § A kinek, mint az imént mondtuk, az országlakók mindenkor engedelmeskedni s magukat alárendelni tartoznak.


  Vissza az oldal tetejére