1486. évi XXIII. törvénycikk

hogy az ilyen záradékkal „királyi kézből” ellátott adománylevelek erőtlenek.

Továbbá végeztük: hogy ha ennekutána valaki a királyi felségtől fekvőjószágokat kérne föl és az a felkérő azt kivánná, hogy azokat a királyi felség saját neve alatt foglaltassa el, egyszersmind az adománylevelet oly értelemben irassa meg, mintha a fekvőjószágok adományozása királyi kézből történt volna: az ilyen adománylevélnek e záradékra nézve „Királyi kézből”, semmi ereje és hatálya se legyen.

1. § És hogy azt sem az ispánoknak, sem pedig a nyolczados törvényszékeken a rendes biráknak és itélőmestereknek nem kell tiszteletben tartaniok.


  Vissza az oldal tetejére