1486. évi XXX. törvénycikk

a kik hadba, vagy egyebüvé akárhová utaznak, senkinek se tegyenek kárt

Továbbá, megállapitottuk, hogy a midőn a főpapok, bárók és bármely más nemesek, akár a királyi felséghez vagy az ő curiájába, akár hadba vagy egyebüvé akárhová, és akár magán- akár közügyekben utaznak, mindenkor és mindenütt a többi országlakosok kára, rövidsége, bántalmazása és akadályozás nélkül kötelesek és tartoznak utazni.