1486. évi LXII. törvénycikk

azoknak a katonáknak a büntetése, a kik a nemesek házaiba szállnak vagy az oda beszállított élelmiszereket erőszakosan elviszik

Továbbá, hogy az ilyen hadcsapatok, átvonulásuk alkalmával sehol se merjenek a nemesek házaiba szállni, sem a nemesek házaiból és udvaraiból a jobbágyok és parasztok dolgait és javait erőszakosan elvinni és elhurczolni.

1. § E törvény áthágói pedig legott ugyanabba a büntetésbe essenek, mint az egyházak megszentségtelenitői.