1486. évi LXXVI. törvénycikk

levelek dija a törvényszékeken vagyis a királyi kisebb kanczelláriában

Ezenkivül, minthogy a királyi curiában szokásos biráskodások alkalmával ennek a curiának a rendes birái és jegyzőik előtt a levelek és ezek váltságai szükségképen előfordulnak.

1. § Azért, hogy a jegyzők és a peres felek közt fölmerülhető minden szóváltás alkalmát eltávoztassuk, jónak láttuk ama levelek megváltásának régi szokását is a következő módon megállapitani:

2. § Tudniillik, hogy a királyi curiában az országbiró jegyzőjének fizessenek egy közönséges elhalasztó levélért tizenkét dénárt.

3. § Birói- vagy bírságlevélért hasonlóképen tizenkét dénárt.

4. § Egyszerü tanuvallató levélért szintén tizenkét dénárt.

5. § Második perbehivó levélért huszonnégy dénárt.

6. § Harmadik perbehivó levélért száz dénárt.

7. § Kikiáltó levélért száz dénárt.

8. § Eskütételi levélért, harmad- vagy hatodmagával odaitélt eskü esetében huszonnégy dénárt.

9. § Attól, a ki tizenketted, vagy huszonötöd vagy ötvened magával esküszik, száz dénárt.

10. § Közös tanuvallatásért száz dénárt.

11. § Bajvivási levélért kétszáz dénárt.

12. § Eskütételi levélért, valakinek fejére való esküvés esetében kétszáz dénárt.

13. § Okiratoknak első izben való felmutatásától huszonnégy dénárt.

14. § Okiratoknak másod és harmad izben, tehervállalás mellett történt felmutatásától hasonlóképen huszonnégy dénárt.

15. § A feleletadást három márka teherrel elhalasztó levélért huszonnégy dénárt.

16. § Nyilt alaku elhalasztó levelekért huszonnégy dénárt.

17. § Közönséges bevallólevélért huszonnégy dénárt.

18. § Más közönséges, tudniillik eltiltó és ehhez hasonló levelekért huszonnégy dénárt.

19. § Szemtől-szembe való eltiltó levélért száz dénárt.

20. § Hatalmaskodás tényében kelt itélőlevélért a pecsétörzőnek száz dénárjával számitott tiz forintot; az iródiáknak pedig kétszáz dénárt.

21. § Egyszerü iktató és határjáró levelekért huszonnégy dénárt.

22. § Birtokok vagy egyéb javak visszanyeréséről szóló itélőlevelekért pedig a visszanyert birtok vagy javak mennyiségéhez képest a peres felek és itélőmesterek között létrejött egyesség szerint történjék a fizetés.