1492. évi II. törvénycikk

a fekvő jószágokat, melyeket Mátyás király és a királyné vagy mások elfoglaltak, vissza kell bocsátani

Továbbá, hogy mások fekvő jószágait és bármely jogait a melyeket a néhai boldog emlékezetü Mátyás király ur és a felséges királyné valamint bárki más is igaztalanul és a törvény utján kivül ez ideig bármi módon elfoglaltak, az illetők jogainak megtekintése és megvizsgálása után adja vissza és mások által is adassa vissza azoknak, a kikéi voltak.