1492. évi XVII. törvénycikk

a királyi katonák fentartásáról, és a kárt okozó katonák megbüntetéséről

Továbbá, hogy a királyi felség az ország védelme és végvidékeinek megőrzése érdekében alkalmazott emberei, ugy tisztjei mint más katonái részére is gondoskodjék a királyi zsoldról: és igy e zsoldos katonák és a tisztek, kikre a végvidékek vannak bizva, az országlakosokat meg ne rabolják.

1. § A mely katonák, vagy tisztek és zsoldosok pedig az országlakosokat megrabolták, az olyanokat más hatalmaskodók módjára kell bünösöknek kijelenteni, a kiknek részéről az ország rendes birái a mindjárt következő hatodik czikkelyben *  előadott módon és rend szerint szolgáltassanak törvényt és igazságot.