1492. évi XXVI. törvénycikk

miképen hajtandók be a királyi jövedelmek: a kamaranyereség, az ötvened és a nyestbőradó?

A kamaranyereséget, melyet Magyarországban, az ötvenedet, melyet az erdélyi részekben és a nyestbőr adót, melyet Szlavonországban szoktak beszedni, a királyi felség a régtől fogva, tudniillik, a néhai Zsigmond és Albert királyok idejében megszokott módon hajthassa be.

1. § Ha pedig a kamaranyereséget bárhol is a maga idejében meg nem fizetnék, akkor azt, a birságlevél kibocsátása után, melyet az ilyenek ellenében a szolgabirák szoktak kiadni, a vármegyei ispánnak a szolgabiróval három márka birsággal kell minden kivétel nélkül megvennie minden falun, a mely azt meg nem fizette.