1492. évi XXVII. törvénycikk

a harminczadot a régi szokáshoz képest kell szedni, az egy forintnál kevesebb értékü csekély dolgok után pedig harminczadot nem kell venni

Továbbá, a harminczadot a királyi felség részére, a különben szokott helyeken, a régi szokás szerint kell szedni, a mint azt Lajos, Zsigmond és Albert király urak idejében szedték.

1. § Csekély dolgok után pedig, a melyek egy forintnál kevesebbet érnek, a harminczadosok semmi harminczadot se merjenek szedni.

2. § Azokat a harminczadokat pedig, a melyek Zápolyai István urnak, a szepességi kerület örökös ispánjának és Magyarország nádorának, valamint más uraknak vannak elzálogositva, azok kiváltásának idejéig, a szokott helyeken az előbb emlitett módon kötelesek és tartoznak szedni.


  Vissza az oldal tetejére