1492. évi XXIX. törvénycikk

a főesperesek, esperesek és plébánosok a meggyilkoltnak eltemetéseért javadalmaik elvesztése alatt, egy ezüst márkát ne követeljenek

A főesperesek, esperesek és plébánosok, meg ezek helyettesei közül senki se merje ennekutána jövőre, javadalomvesztés büntetése alatt, azt az ezüst girát vagy négy aranyat követelni, melyet különben a meggyilkoltak eltemetéseért minden temetési költségen felül visszaélésképen szoktak venni, aminthogy köztudomásu dolog, hogy ezt apostoli bullák Károly, Lajos, Zsigmond és Albert királyok idejében is, e királyok sürgető kérésére megsemmisitették és eltörölték.

1. § A gyilkosoktól azonban szabadon követelhetik azt.


  Vissza az oldal tetejére