1492. évi XLVI. törvénycikk

az egyházi törvényszékre tartozó ügyek. A szentszéki helyettesek az ügyeket a rendes biró parancsára, javadalmaik elvesztésének terhe alatt a királyi curiára küldjék fel

A szentszéken a végrendelet, házasság, hitbérek és jegyajándékok meg leánynegyedjogok, a papi személyek és asszonyok megverésének és fosztogatásának dolgain és egyéb nem világi természetü ügyeken kivül semmi más ügyet se tárgyaljanak, és megforditva.

1. § Abban az esetben pedig, a mikor valamely egyházi biró az ő elbirálása alá nem tartozó ügyet fogadna el és azt parancslevélre a világi biró elébe át nem küldené: az ilyen egyházi biró essék el javadalmától és a királyi felségnek szabadságában álljon annak javadalmát legott másnak adományoznia.

2. § Az egyházi birák alatt pedig e helyütt a főpapok helyetteseit és tiszteit kell érteni.

3. § Ha pedig a világi biró meggyőződik arról, hogy az az ügy, melyet az egyházi biró ő elébe küldött, az egyházi biróságra tartozik, köteles legyen és tartozzék azt ismét az illő egyházi biró elébe visszaküldeni.


  Vissza az oldal tetejére