1492. évi XLVII. törvénycikk

mind a király, mind a királynő jobbágyaitól (kivéve a kőfallal keritett városokat), valamint a főpapok, mágnások és nemesek jobbágyaitól is a gabonanemü és bor kilenczed részét a földesurak javára be kell hajtani

Ezenkivül az összes, bármi néven nevezendő, nagyobb és kisebb királyi és királynői községekben levő minden szántóvető és szőlőbirtokos királyi jobbágyunktól, (kivéve a kőfallal keritett városokat) minden gabonatermésük és boruk kilenczedrészét be fogjuk szedetni és a királyasszony is be fogja szedetni.

1. § És a fentemlitett bárók és nemesek bármely birtokaikon levő minden szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyuktól ezek minden terményének és borának kilenczedrészét, vagy a szokott okokat a maguk szükségére, hasonlóképen hajtsák és szedjék be.


  Vissza az oldal tetejére