1492. évi LII. törvénycikk

a megujitott peres ügyeket az első törvényszakon kell elintézni

Továbbá, hogy mindazokat a pereket, melyekben a királyi felség perujitásokat engedett meg, az első nyolczados törvényszakon, minden más pert megelőzőleg kell felvenni és elitélni.