1492. évi LXII. törvénycikk

a királyi jog felkérőjét a királyi jog igaztalan felkérésének esetében a fekvő jószágok becsüjében kell elmarasztalni

Azokat, a kik a maguk számára királyi jog czimén bármely országlakosok birtokjogait felkérik, és be nem tudják bizonyitani, hogy azok a királyi jogra tartoznak: ezeknek a felkért birtokjogoknak a becsüjében kell elmarasztalni. Ha pedig az ilyen felkérők az ekképen felkért jogok tárgyában inditott per végleges eldöntése előtt a jogoknak az uralmába és az azokból származó jövedelmek szedésébe foglalásképen vagy bármely más módon betolakodnának, akkor a sértett vagy perbe szállt és költségekkel zaklatott fél ellenében hatalmaskodás tényében marasztalandók.


  Vissza az oldal tetejére