1492. évi LXXX. törvénycikk

azoknak a magánnemeseknek és ispánoknak meg alispánoknak a büntetéséről, kik a nyilvános gonosztevőt eleresztik; és hogy az alispánt abból a vármegyéből kell választani, a hol székhelyét tartja

A ki tolvajt, latrot vagy bármely más nyilvános gonosztevőt elfogott és fogságából szándékosan elhagyja menni; az legyen köteles és tartozzék a vármegyei ispán részére annak a gonosztevőnek a diját, a sérelmesek részére pedig az okozott kárt megfizetni.

1. § Ha pedig a vármegye ispánja azt a kezéhez szolgáltatott gonosztevőt el hagyná menni, akkor az ispán legyen köteles és tartozzék e gonosztevő diját annak részére. Aki neki a gonosztevőt átadta, megfizetni és a sérelmeseknek káraikra nézve eleget tenni.

2. § Bármely megyék alispánjának pedig mindenkor az illető megye jelesebb nemesek közül valónak kell lenni.