1492. évi LXXXVI. törvénycikk

a parasztok, kik feleségüket hozzák, földesuraik részére élelmi szereket vagy a malmokba gabonát visznek, vámot ne fizessenek. A szabók és posztónyirók se tartozzanak vám fejében többet adni, mint más utasok

A parasztoktól, kik más községekből feleségüket hozzák, ezután egyáltalában sem menet sem jövet, semmi vámot sem kell venni.

1. § És hogy a szabóktól meg a posztónyiróktól nem negyven denárt (mint eddig szokásban volt), hanem csak annyit kell a vámhelyeken venni, a mennyit más utasoktól vesznek.

2. § És ezenfelül azoktól az emberektől, kik a malmok helyeire gabonát visznek, sem menet sem jövet nem szabad vámot venni .És nemkülönben azok se tartozzanak semmi vámot fizetni, a kik földesuraik borait, gabonáját, élelmi szereit és adóit bármely vámhelyen át és földesuraik házaiba és udvaraiba viszik, és az emlitett büntetés alatt ne is kényszeritsék őket vámfizetésre.