1492. évi XCVIII. törvénycikk

a rendes birák vagyis a királyi kisebb kanczellária leveleinek a dija

Ezenkivül, minthogy a királyi felség curiájában szokásos biráskodások alkalmával ennek a curiának a rendes birái és jegyzőik előtt a levelek s ezek váltságai szükségképen előfordulnak:

1. § Azért, hogy a jegyzők és peres felek közt fölmerülhető minden szóváltásra való alkalmat eltávoztassunk, jónak láttuk ama levelek megváltásának régi szokását is a következő módon megállapitani.

2. § Tudniillik, hogy a királyi curiában, a curia birái jegyzőinek egy közönséges elhalasztó levélért fizessenek tizenkét dénárt.

3. § Második perbehivó levélért huszonnégy dénárt.

4. § Egyszerü tanuvallató levélért is tizenkét dénárt.

5. § Harmadik perbehivó levélért száz dénárt.

6. § Közös tanuvallatásért száz denárt.

7. § Eskütételi levélért, valakinek fejére való esküvés esetében, kétszáz dénárt.

8. § Okiratoknak első izben való felmutatásától huszonnégy dénárt.

9. § Okiratoknak másod- és harmadizben, tehervállalás mellett történt felmutatásától hasonlóképen huszonnégy dénárt.

10. § A feleletadást három márka teherrel elhalasztó levélért huszonnégy dénárt.

11. § Nyilt alaku elhalasztó levélért huszonnégy dénárt.

12. § Közönséges bevalló levélért huszonnégy dénárt.

13. § Szemtől-szembe való eltiltó levélért, száz dénárt.

14. § Hatalmaskodás tényében kelt itélő levélért a pecsétőrzőnek száz dénárjával számitott tiz forintot; az iródiáknak pedig kétszáz dénárt.

15. § Egyszerü iktató és határjáró levelekért huszonnégy dénárt.

16. § Birtokok vagy más javak visszanyeréséről szóló itélő levelekért pedig a visszanyert birtok vagy javak mennyiségéhez képest a peres felek és itélőmesterek között létrejött egyesség szerint történjék a fizetés.


  Vissza az oldal tetejére