1492. évi XCIX. törvénycikk

a királyi felség nagyobb kanczelláriájában kelt levelek dija, és a folyó dénárok értéke

A királyi felség kanczelláriájában pedig a birói és egyéb szokásos levelek tekintetében a kanczellária régi szokását kell megtartani Hasonlóképen az adomány- és jóváhagyó levelekre nézve a kapott vagy jóváhagyott adomány mennyiségének tekintetbe vételével az eddig követett mód szerint egyezkedni kell a kanczelláriával.

1. § Minthogy minden előrebocsátott levélváltság és bármely más dijfizetés és a birságok behajtása alkalmával az ez idő szerint forgó dénárok számáról és mennyiségéről gyakran történt emlités; a kétség elháritása kedveért jelen levelünk rendjén kijelentjük, hogy olyan dénárokat kell érteni a melyeknek minden száz darabja egy arany forintot ér és tesz ki.

2. § És ha a kisebb dénárok valamikor forgalomba találnának jönni, azokat ugyanazon arányban nagyobb és egyenértékü számmal kell kipótolni.