1492. évi CIV. törvénycikk

azok részére, kik azt vitatják, hogy a gabona- és bortizedre nézve szabadságuk van, az első nyolczados törvényszakon kell törvényt szolgáltatni

Ha a király vagy királynő, avagy bármely mások népei és jobbágyai közül, a kik azt állitják, hogy a gabona- és borkilenczedre vagy „akókra” nézve szabadságuk van, némelyek panaszra mennének: az ország rendes birái az ilyenek és a földes ur között az első nyolczados törvényszakon szolgáltassanak törvényt és igazságot.