1492. évi (szlavon) III. törvénycikk

Szlavonország sókamaráiról

Sókamarák abban az országban, mint néhai megdicsőült Zsigmond király idejében, mindenütt legyenek, a hol ez szükséges leszen, de azok annak a rendelkezésnek megfelelően álljanak fönn, a mely Magyarországra nézve is történt.