1495. évi XIV. törvénycikk

halasztások azok részére, kik végvidéki várakban szolgálnak és követségekben járnak

A hetvenegyedik czikkelyhez ezt toldottuk;

1. § Hogy azoknak, a kik a végvidéki várakban voltak elfoglalva, fegyvernyugvás idején semmi halasztásra se legyen joguk.

2. § A háborúk folyása alatt pedig, csak egyetlen egy halasztással élhessenek, ha személyesen tartózkodnak azokban a várakban; különben, ha közülök némelyek a nyolczados törvényszék idején a királyi curiában vagy saját lakházaikban találhatók, a halasztás ne szolgáljon javukra.

3. § Azoknak pedig, a kik a királynak vagy országnak, az országon kivül szükséges követségeiben vannak elfoglalva, a halasztás csakis elfoglaltatásuk ideje alatt használjon.