1495. évi XV. törvénycikk

azokról, kik az ispánok joghatósága alól ki vannak véve

A hetvenkettedik czikkelyhez ezt csatoltuk:

1. § Hogy, mivel többen vannak a főpap urak, bárók és más nemesek között, a kik arra hivatkozva, hogy mentesség és szabadság előjogaival vannak ellátva, annak a megyének az ispánja vagy alispánja és szolgabirái előtt, a hol fekvő jószágaik vannak, akármely nemes és nem nemes ellenében a maguk részére törvényt szereznek és kapnak, maguk pedig az ellenük perlekedőkkel szemben törvényt állani vonakodnak:

2. § Ezért határoztuk, hogy ők is tartozzanak és kötelesek legyenek bárkinek a kérésére az ispánok vagy alispánok és szolgabirák biráskodásának és joghatóságának engedelmeskedni és magukat alávetni.


  Vissza az oldal tetejére