1495. évi XXII. törvénycikk

azokról a jobbágyokról a kik épületeiket vagy a földbe erősitett dolgaikat magukkal akarják vinni

Ahhoz, a mit a kilenczvenharmadik czikkely a vége felé, a jobbágyokat és ezek házait illetőleg rendel, ezt is hozzá toldottuk:

1. § Hogy, ha annak a czikkelynek tartalmához képest mások fekvő jószágaira való eltávozásuk meg van engedve: a házakat, épületeket, kerteléseket és bármely más fanemüeket, a melyeket már a földbe vertek, semmiképen se merjék magukkal vinni.

2. § Ha pedig ama tárgyakkal együtt erőszakosan mások jószágaira vitték el, akkor őket vagy, ha e tárgyak nincsenek meg, uraikat, a károsok és sérelmesek ellenében a biró és a felperes közt egyenlően megosztandó száz aranyforintban kell elmarasztalni.


  Vissza az oldal tetejére