1495. évi XXVI. törvénycikk

az országgyülésre ne az egyes vármegyék szerint választottakat, hanem a főpapokat, bárókat és nemeseket egyenkint hivja össze a király

Rendeltük, hogy ha a királyi felség jövendőben bármikor az országnak bármely fontos ügyének közbenjötte miatt, országgyülést akar hirdetni, ne a vármegyénkint választottakat, hanem az ország főpap és báró urait, nemeseit és előkelőit egyenkint méltóztassák meghivni.

1. § Kiknek egyetértő tanácsával határozzon el mindent, a mit az ország hasznára és javára kell tenni.


  Vissza az oldal tetejére