1495. évi XXVII. törvénycikk

a lovakat, ökröket és más állatokat két év tartamán belül nem szabad az országból kivinni

Az országlakosok a miatt, mert a lovakat, ökröket, juhokat és egyéb állatokat eddigelé sokan, tudniillik bennlakó és külföldi emberek ki szokták vinni, ezekben az állatokban nem csekély szükséget és hiányt szenvednek.

1. § Azért, e bajnak kellő szerekkel való orvoslására határoztuk, hogy ennek utána jövőre, a jelen országgyülés napjától számitandó két egész év tartamán belül, lovakat, ökröket, juhokat és bármely állatokat egyáltalán senki se merjen bármely keresett szin alatt az országból nyájankint vagy egyébkint bármi módon kivinni és kihajtani.

2. § Hogyha valaki a jelen határozatot át merné hágni, akkor bármely vármegye ispánjának vagy alispánjának és akármely más embernek szabadságában álljon azokat az állatokat elvenni és azoknak két részét ő felsége részére átadni, végre harmadrészöket fáradtsága fejében a maga számára megtartani.


  Vissza az oldal tetejére