1495. évi XXXIX. törvénycikk

a tizedbe szedett méhek, bárányok és gödölyék a dézsmálók veszedelmére szent Mihály napjáig maradjanak a jobbágyoknál

Határoztuk, hogy a méheket, bárányokat, gödölyéket, a maga idején, a szokásos mód szerént tizedeljék és jegyezzék meg; és a tizedelés és megjegyzés megtörténtével annál a gazdánál, a kinél azokat tizedelik, az ő akaratja ellenére ne maradjanak tovább, mint egyedül szent Mihály napjáig (még pedig a dézsmáló veszélyére).

1. § És ha ezek az állatok utóbb véletlenül elpusztulnának, e miatt azután a parasztokat semmi módon sem kell terhelni.

2. § Mindamellett kötelesek megesküdni, hogy azok sem az ő vétségük, sem gonoszságuk miatt, sem akaratukból nem mentek tönkre.


  Vissza az oldal tetejére