1498. évi VI. törvénycikk

a régi szokásokat, a melyekre az itélőmesterek biráskodásuk alkalmával hivatkozni szoktak, össze kell irni

Minthogy pedig az itélőmesterek az itéletek meghozása alkalmával mindenkor az ország szokásaira szoktak hivatkozni:

1. § Ezért ezeket a régi szokásokat irásba kell foglalni, és a melyeket a királyi felség és biró urak, helyeseknek és törvényeseknek s nem roszaknak és helyteleneknek fognak találni, azok szerint kell itélni.

2. § Ezeknek a szokásoknak az összeirásával, pedig a királyi felség Ádám mestert bizza meg; az országlakósok fognak róla gondoskodni s e részben vele egyezkedni.


  Vissza az oldal tetejére