1498. évi IX. törvénycikk

a néhai Mátyás király úr halála után okozott károk és sérelmek miatt inditott perekről; hogy azokat a rövid törvényszékeken kell elbirálni

Minthogy a nagyobb decretum tizenhatodik czikkelyében *  tudvalevőleg meg van állapitva, hogy az országlakosoknak a zavargások idején, legujabban a néhai Mátyás király halála után okozott károkért és jogtalanságokért miképen és milyen módon szerezhető a nyolczados törvényszékeken elégtétel:

1. § De mert a nyolczados törvényszékek tartása gyakran halasztást szenved, annak okáért határoztuk, hogy az ilyen jogtalanságok és károk helyrehozását minden ez iránt már meginditott vagy meginditandó ügyben, az emlitett decretumban kifejezett módon, a rövid törvényszékek tartása idején lehessen a törvény rendén keresni.

2. § Akképen, hogy ha eziránt valaki ellen már tényleg perbehivások történtek, a felperesek, ellent nem állván az ilyen perbehivás, kötelesek legyenek az ellenfelet a rövid törvényszékeken való megjelenés végett törvényesen meginteni.

3. § Mindamellett álljon a felperesnek szabadságában, hogy, ha azokat a perbehivásokat a nyolczados törvényszakokban akarná használni, perét azokon folytassa.


  Vissza az oldal tetejére