1498. évi X. törvénycikk

az elfoglalt várak és egyéb birtokjogok szent Mihály arkangyal napjáig visszabocsátandók; és a foglalások tárgyában történt perbehivások a rövid törvényszékeken birálandók el

A várakat, kastélyokat, birtokokat és birtokjogokat, melyeket némelyek ő felsége vagy Mátyás király nevében vagy ennek halála után foglaltak el, a legközelebb következő szent Mihály napjáig, örök hütlenség vétkének büntetése alatt mindenesetre vissza kell bocsátani.

1. § Hogyha pedig az ilyen foglalás okán már perbehivások történtek, ezek a perbehivások a rövid törvényszékeken intézendők el.

2. § Ugy mindazonáltal, hogy a korábbi perbehivás ellent nem állván, az ilyen foglalókat eme foglalások miatt nem kevésbbé törvényesen meg kell inteni, hogy a rövid törvényszékeken megjelenjenek; és ez arra az esetre áll, ha nagyobb nyolczados törvényszékeket nem tartanának.


  Vissza az oldal tetejére