1498. évi XI. törvénycikk

a szent jóbi conventnek a tőle elvett pecsét visszaadandó

A szent jóbi conventre nézve: hogy ennek a conventnek a pecséte minden esetre visszaadandó.

1. § Minthogy a pecsétet ettől a conventtől nem valamely vétség miatt, hanem a közönséges decretum értelmében a kisebb conventek között vették el.

2. § Ezért kérik az országlakos urak a királyi felséget, hogy miután ő felsége ennek a czikkelynek a megtartását az összes vármegyékhez ezelőtt küldött lajstromában is megigérte méltóztassék ebből a conventből a remetéket, kiket oda helyezett, eltávolitani és abba a conventbe az illető rendből való alkalmas szerzetes apátot beállitani, mivel az országlakos urak annak a conventnek a pecsétjét nem nélkülözhetik.


  Vissza az oldal tetejére