1498. évi XII. törvénycikk

hogy a boszniai káptalan az egész országban teljesithessen végrehajtásokat

A boszniai káptalanra nézve határoztuk, hogy mivel ennek kanonokjai tudvalevőleg teljesen elszegényedtek, azért ez egyháznak (a mely szent Péter tiszteletére lett alapitva), jókarba helyezése végett álljon szabadságukban a budai káptalan módjára, országszerte káptalani bizonyság gyanánt eljárni.


  Vissza az oldal tetejére