1498. évi XIII. törvénycikk

hogy a saághi prépostság conventje Gömörmegyében eljárhat

Minthogy Gömör vármegye és azoknak a részeknek többi országlakosai, a közjó érdekében a saághi egyház conventjének pecsétét nem nélkülözhetik:

1. § Ezért határoztuk, hogy az a mondott Gömör vármegyén belül minden végrehajtásban eljárhasson.


  Vissza az oldal tetejére