1498. évi XX. törvénycikk

az érsekek, püspökök, apátok, prépostok, káptalanok bandériumai és a lovaskatonák száma

Azok az egyházi férfiak pedig a kik az ő bandériumaikat az alább irt renddel kiállitani és velük hadakozni tartoznak, a következők:

1. § Az esztergomi érsek két bandériumot tartozik kiállitani.

2. § A kalocsai érsek egy bandériumot.

3. § Az egri püspök egy bandériumot,

4. § A váradi püspök egy bandériumot.

5. § A pécsi püspök egy bandériumot.

6. § Az erdélyi püspök egy bandériumot.

7. § A zágrábi püspök egy bandériumot.

8. § A győri püspök kétszáz lovast.

9. § A veszprémi püspök kétszáz lovast.

10. § A váczi püspök kétszáz lovast.

11. § A csanádi püspök száz lovast.

12. § A szerémi püspök ötven lovast.

13. § A nyitrai püspök ötven lovast.

14. § A pécsváradi apát kétszáz lovast.

15. § A péterváradi apát kétszáz lovast.

16. § A szegszárdi apát száz lovast.

17. § A szentmártoni apát kétszáz lovast.

18. § A lövöldi karthausi barátok kétszáz lovast.

19. § Az auranai perjel egy bandériumot.

20. § A zobori apát ötven lovast.

21. § Az esztergomi káptalan kétszáz lovast.

22. § Az egri káptalan kétszáz lovast.

23. § Az erdélyi káptalan kétszáz lovast.

24. § A pécsi káptalan kétszáz lovast.

25. § A bácsi káptalan ötven lovast.

26. § A fehérvári nagy prépost az ő káptalanjával és ennek kis prépostjával száz lovast.

27. § A titeli prépostság ötven lovast.


  Vissza az oldal tetejére