1498. évi XXXIII. törvénycikk

hol kell lenniök az árulerakóhelyeknek?

Minthogy pedig a királyi városok között a lerakóhelyekre nézve naponkint igen sok perpatvar és egyenetlenség szokott támadni.

1. § Az ilyen viszálykodásokat pedig nem lehet egy könnyen eldönteni, hanemha kiváltságleveleik alapján:

2. § Annak okáért egyedül a királyi felség határozza el, hogy mit volna e részben legjobb tenni, miután előbb a felek jogait megvizsgálta.


  Vissza az oldal tetejére