1498. évi XLI. törvénycikk

a polgárok, kiknek mások területén vannak szőllőik és földeik, fizessenek a földesuraknak a boroktól és gabonától kilenczedet

A budai, fehérvári és zalánkeményi polgárok, nemkülönben ugy a királynak mint bárki másnak egyéb akármely városai, a melyek vagy a kik mások földein szőlőkkel birnak vagy szántanak: tartozzanak földes uraiknak kilenczedet fizetni, a mint a decretum meghagyja.


  Vissza az oldal tetejére