1498. évi LX. törvénycikk

hogy világi ügyekben senkit se idézzenek egyházi biróság elébe

Papok vagy bárki más, egy országlakost se merjenek a világi biróságra tartozó ügyekben egyházi biróság elébe idézni.

1. § Hanem, ha a megidézendők nem nemesek: a földes ur előtt; ha pedig nemesek: annak a vármegyének ispánja vagy alispánja és szolgabirái előtt kell ellenök törvényesen keresetet inditani, a melyben az ilyen megidézendők laknak.


  Vissza az oldal tetejére