1498. évi LXIV. törvénycikk

a győri püspök és a szentmártoni apát mutassák föl a pecsétlőpénzekre vonatkozó jogaikat

Mivel az állitják, hogy a győri egyházban és a pannonhegyi szent Mártoni apátságban új pecsétlő pénzt gondoltak ki és minden egyes boros edénytől vagy vedertől is helytelenül és visszaélésképen tizenkét dénárt szednek; az pedig, vajjon van-e amaz egyházak püspökének és apátjának az ilyen pénzszedésre joga vagy nincs? nincs világosan kimutatva.

1. § Ezért minden kétség megszüntetése végett határoztuk, hogy a mondott egyházak püspöke is, meg apátja is az emlitett beszedésekre vonatkozó igazaikat, ha ilyenekkel birnak, a legközelebbi szent Mihály arkangyal napi nyolczados törvényszakon minden további halasztás nélkül előmutatni tartoznak, melyeknek megvizsgálása után, azt, mi igazságos, el kell dönteni.


  Vissza az oldal tetejére