1498. évi LXV. törvénycikk

a püspököknek a világiakkal ingatlan javak iránt kötött szerződései semmisek, még ha pénzfizetés is történt, a mely esetben a pénzt vissza kell tériteni

Elrendeltük: hogy ha valamely országlakós bármely és különösen a királyi felségre háramlandó fekvő jószág és birtokjogok iránt az érsek urakkal vagy egyházfőkkel, vagy azok valamelyikével, avagy az országban létező többi egyházi férfiakkal is eddig elé akármilyen módon valamely szerződést vagy kötést tett volna, avagy ilyent jövőre tenne: az ilyen szerződéseknek és efféle kötelezéseknek semmi erejük és hatályuk se legyen.

1. § Sőt az e részben bármely hiteles helyen készült és kiadott összes levelek is, még ha arra királyi jóváhagyást is eszközöltek volna ki, hiábavalóknak tekintendők.

2. § Kivévén mindazáltal azt, hogy, ha netán valamely főpap az ilyen javakra már tényleg valami pénzt adott volna és kétségtelenül bizonyos, hogy pénzt adott, akkor részére ezt a pénzt vissza kell szolgáltatni, melynek visszaadása után aztán azok a javak szabaduljanak föl.


  Vissza az oldal tetejére